Løypebeskrivelse


Den opprinnelige løypen til Skullerud Backyard Ultra er følgende:

Løypen er rundt 6700 meter lang. Den starter og slutter ved Skullerudstua (General Ruges vei 106, 0692 Oslo). Løypen består av et miks av grusvei, våt vinterløype og tekniske skogsstier.


De første 2000 meter av ruten foregår på grusvei. Det er en del stigning den første kilometer og starten kan oppleves tung og ubamhjertig. Grusveien flater etterhvert ut og faller før et skarpt høyresving inn på en rødmerket vinterløype gjennom skogen. Dette partiet heter Trolldalen og består primært av en myk til våt vinterløype som må følges. Etter rundt 500 meter begynner terrenget å stige noe og fortsetter slik et godt stykke. Omtrent på 3300 meter merket møter vinterløypen et kryss av flere stier, her går løpsløypen til høyre på planker over et lite myr. I slutten av myren er et siste støt mot en liten topp, før det går nedover på teknisk sti i godt og vel 1000 meter. Man er nå kommet inn på et nettverk av stier, blåmerkede sommerstier samt noen umerkede stier. Man skal i utgangspunktet holde seg på kombinert blå-rød sti eller blå stid og følge stien nedover i sør-vestlig retning (mer eller mindre rett frem) til man møtet løypens siste myr-parti. Planker viser veien over myren. Herfra er det en kort støt bratt opp en steinet sti, før man kommer tilbake på grusvei. Grusveien skal følges mot høyre, i nordlig retning, og den flater umiddelbart ut og begynner å falle. De resterende godt 1500 meter følger grusvei og en liten teknisk sti, mer eller mindre med et kontinuerlig fall i elevasjon. Vel nede i bunnen, krysser man Ljanselva og fortsetter over gresset til utgangspunktet ved Skullerudstua.


En digital kopi av løypen kan lastes ned her


I 2021 ble det gjort en liten justering, der start/slutt området ble flyttet cirka 60 meter. Denne vil bli brukt igjen i år.